Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ПІВНГЗК»
Results
 

Стратегічною метою ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» є випуск продукції, яка відповідає найвищим вимогам споживача, створення умов для сприятливого розвитку виробництва з урахуванням інтересів всіх сторін - клієнтів, персоналу, суспільства.

Висока якість продукції, що випускається, підтверджена міжнародним сертифікатом якості ISO 9001.

Система управління якістю ISO 9001 ставить цілі і завдання управління якістю продукції протягом всього технологічного процесу.

Пошук і впровадження новаторських ідей, спрямованих на підвищення ефективності процесів, які впливають на якість продукції, що випускається, а також підвищення кваліфікації фахівців усіх рівнів.

Система управління якістю конкретизується картами процесу, робочими документами, інструкціями, методиками та стандартами підприємства.

Керівництвом комбінату визначена політика в сфері якості на підприємстві.