Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ПІВНГЗК»
Results
 

На Північному ГЗК визначена і документально оформлена політика у сфері охорони праці.

Також на підприємстві впроваджена і успішно діє система управління в галузі охорони праці та промислової безпеки на основі міжнародного стандарту OHSAS-18001.

На комбінаті розроблені і виконуються програми, до яких включені заходи, спрямовані на:

  • Профілактику виробничого травматизму і професійних захворювань;
  • Оцінку виробничих ризиків;
  • Залучення трудящих до забезпечення безпеки праці та охорони здоров'я;
  • Зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності.

На комбінаті виконуються комплексні заходи, спрямовані на досягнення встановлених нормативів охорони та гігієни праці, поліпшення умов праці, попередження травматизму і професійних захворювань.